Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny


typ teatru:
adres:ul. Kawaleryjska 5 15-324 Białystok
telefon:+48 85 742 15 07, +48 85 742 55 71, +48 85 742 72 71
e-mail:rektorat@chopin.man.bialystok.pl
strona www:www.chopin.man.bialystok.pl
uwagi:
Rektor: Prof. Stanisław Moryto
inny e-mail: zakladwok@chopin.man.bialystok.pl