Centrum Kulturalne w Przemyślu


typ teatru:
adres:ul. S. Konarskiego 9 37-700 Przemyśl
telefon:tel./fax 016 678 20 09; 016 678 31 32; 016 678 35 50
e-mail:ck@ck.przemysl.pl
strona www:www.ck.przemysl.pl
dyrektor naczelny:Adam Halwa