Narodowy Instytut Audiowizualny


typ teatru:
adres:ul. Wałbrzyska 3/5 02-739 Warszawa
telefon:+48 22 380 49 00, +48 22 380 49 01 (fax)
e-mail:sekretariat@nina.gov.pl
strona www:www.nina.gov.pl
dyrektor naczelny:Michał Merczyński