Niepubliczny Teatr Impresaryjny "SCENA TAM2"


typ teatru:inny
adres:ul. Widok 102/8 62-800 Kalisz
telefon:+48 62 590 90 77, fax +48 62 590 90 66
e-mail:tam2@tam2.pl
strona www:www.tam2.pl
dyrektor naczelny:Anna Rusek-Wasiak
uwagi:
inny e-mail: impresariat@tam2.pl
* ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Prezes
Tomasz Wasiak
Wiceprezes
Anna Rusek-Wasiak
Wiceprezes
Sławomir Rusek

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

Ewa Kibler, Joanna Kliber, Kama Kowalewska, Wiktoria Mazurowska, Sergiusz Gołyski, Adam Michalak, Sławomir Rusek, Paweł Siemiński, Dariusz Sosiński, Adam Szymański, Damian Urbański, Tomasz Wasiak