Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" - Oddział Podlaski


typ teatru:
adres:ul. Kilińskiego 13 (Dom Koniuszego) 15-089 Białystok
telefon:/fax +48 85 732-58-22, 740-43-30
e-mail:biuro@wspolnota-polska.bialystok.pl
strona www:www.wspolnota-polska.bialystok.pl
dyrektor naczelny:Prezes: Anna Kietlińska