Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów


typ teatru:
adres:Reja 9 02-053 Warszawa
telefon:+48 515 091 069
e-mail:sdt@sdt.pl
strona www:www.sdt.pl
dyrektor naczelny:prezes Paweł Szkotak
uwagi:
c/o Teatr Syrena
inny e-mail: b.damiecka@sdt.pl

Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów

Paweł Szkotak - prezes
Ryszard Markow - wiceprezes
Paweł Łysak - wiceprezes
Roman Osadnik - sekretarz
Arkadiusz Klucznik - skarbnik
Dariusz Miłkowski - członek Zarządu
Joanna Nawrocka - członek Zarządu
Michał Wojtuś - przewodniczący Komisji rewizyjnej
Wiktor Herzig, Włodzimierz Nawotka - członkowie Komisji rewizyjnej