Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych Atut


typ teatru:
adres:al. Solidarności 93 00-144 Warszawa
telefon:+48 22 620 12 63
e-mail:emilian.kaminski@teatrkamienica
dyrektor naczelny:prezes Emilian Kamiński