Elipsa Sp. z o.o.


typ teatru:
adres:ul. Podleśna 37 01-673 Warszawa
telefon:tel./fax: +48 22 833 38 22
e-mail:dagmara@elipsa.waw.pl
strona www:www.kochamteatr.pl
dyrektor naczelny:prezes Artur Szczeciński