ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki


typ teatru:
adres:ul. Piłsudskiego 3 lok. 13 05-120 Legionowo
telefon:+48 608 403 473
e-mail:balet@balet.com.pl
strona www:www.artbale.pl
dyrektor naczelny:prezes Ewa Głowacka
uwagi:
Inna Strona internetowa: www.balet.com.pl
Biuro: 00-204 Warszawa
ul. Słomińskiego 1 lok. 19