Zakład Teatru i Widowisk Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego


typ teatru:
adres:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-325 Warszawa
telefon:+48 22 552 04 51
e-mail:teatrikp.polon@uw.edu.pl
strona www:www.ikp.uw.edu.pl
dyrektor naczelny:dyr. prof. dr hab. Wojciech Dudzik