Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego


typ teatru:
adres:ul. Dewajtis 5 00-815 Warszawa
telefon:+48 22 839 77 63
e-mail:teatrifilm@gmail.com
strona www:http://teatrifilm.uksw.edu.pl