Studio Taneczno-Aktorskie Hanny Kamińskiej


typ teatru:
adres:ul. Moliera 4/6 00-076 Warszawa
telefon:+48 22 827 25 92 (w g. 16-20), +48 602 629 134
e-mail:studiosta@wp.pl
strona www:taniecstudio.pl
dyrektor naczelny:dyr. Hanna Kamińska
uwagi:
c/o Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
Filia: ul. Twarda 42, tel. +48 22 654 98 67