Scena


typ teatru:
adres:ul. Reja 9 02-053 Warszawa
telefon:tel. +48 22 825 34 89, +48 22 659 70 00 (fax)
e-mail:tkt@tkt.art.pl
strona www:www.tkt.art.pl/Scena
dyrektor naczelny:red. Lech Śliwonik
uwagi:
wydawca: Towarzystwo Kultury Teatralnej