Białostocki Ośrodek Kultury


typ teatru:
adres:ul. Legionowa 5 15-281 Białystok
telefon:tel. /fax +48 85 744 70 23, +48 85 742 48 23 (sekr.)
e-mail:sekretariat@bok.bialystok.pl
strona www:www.bok.bialystok.pl
dyrektor naczelny:Grażyna Dworakowska
uwagi:
* Dni Sztuki Współczesnej
www.dsw.bialystok.pl
inny e-mail: dyrektor@bok.bialystok.pl