Teatr Centralny


typ teatru:inny
adres:ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin
telefon:+48 81 466 61 00, +48 81 536 03 12 (fax)
e-mail:sekretariat@ck.lublin.pl
strona www:www.ck.lublin.pl
dyrektor naczelny:dyr. Aleksander Szpecht
uwagi:
c/o Centrum Kultury