Scena Bajka


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Ostravska 67 737 -35 Czeski Cieszyn [Český Těšín]
telefon:+ 420 558 746 022 +420 734 417 332
e-mail:bajka@tdivadlo.cz
strona www:www.tdivadlo.cz
dyrektor artystyczny:kierownik artystyczny: Jakub Tomoszek

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

Dorota Grycz, Wanda Michałek, Jolanta Polok, Jan Szymanik