AICT/IACT Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych


typ teatru:
adres:ul. Foksal 3/5 00-366 Warszawa
telefon:+48 22 827 87 15
e-mail:aict@aict.art.pl
strona www:www.aict.art.pl
dyrektor naczelny:prezes Tomasz Miłkowski