Mazowiecki Instytut Kultury


typ teatru:
adres:ul. Elektoralna 12 00-139 Warszawa
telefon:+48 22 586 42 00, +48 22 624 70 01 (fax)
e-mail:mik@mik.waw.pl
strona www:www.mik.waw.pl
dyrektor naczelny:dyrektor: Beata Polaczyńska
uwagi:
* Teatr Mazowiecki
* Scena E12