Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego


typ teatru:
adres:ul. Słowackiego 7; 85-008 Bydgoszcz
telefon:052 321 05 82 (centr.), 052 321 11 42 (sekr.), 052 321 23 50 (fax)
e-mail:sekr@amuz.bydgoszcz.pl
strona www:www.amuz.bydgoszcz.pl
uwagi:
rektor: prof. zw. Maria Murawska
dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. AM dr hab. Marek Moździerz
prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego: prof. AM dr hab. Hanna Michalak
kierownik Katedry Wokalistyki: prof. Katarzyna Rymarczyk
kierownik Zakładu Kameralistyki Wokalnej: prof. Ewa Pobłocka