Pamiętnik Teatralny


typ teatru:
adres:ul. Długa 26/28, skr. poczt. 994 00-950 Warszawa
telefon:+48 22 504 82 42
e-mail:pamietnik.teatralny@ispan.pl
strona www:www.ispan.pl
dyrektor naczelny:red. Edward Krasiński
uwagi:
wydawca: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk