Pamiętnik Teatralny


typ teatru:
adres:ul. Długa 28 00-238 Warszawa
telefon:+48 22 50 48 242
e-mail:pamietnik.teatralny@gmail.com
strona www:www.czasopisma.ispan.pl/index.php/pt
uwagi:
* redaktor naczelny: prof. Ewa Partyga
* wydawca: Instytut Sztuki PAN