Gaża Agencja Aktorska Sp. z o.o


typ teatru:
adres:ul. Chełmska 21, budynek 3, pokój 101 00-724 Warszawa
telefon:+48 22 851 10 03
e-mail:gaza@aktorska.pl
dyrektor naczelny:Elżbieta Sobolewska, Monika Stępień