Nadbałtyckie Centrum Kultury


typ teatru:
adres:ul. Korzenna 33/35; 80-851 Gdańsk
telefon:058 301 10 51, 058 301 19 57 (fax)
e-mail:sekretariat@nck.org.pl
strona www:www.nck.org.pl
dyrektor naczelny:Lawrence Okey Ugwu
uwagi:
* dyr. Larry Okey Ugwu
* Centrum św. Jana
ul. Świętojańska 50
www.centrumswjana.pl
* serwis dancedesk.pl
Bartłomiej Łuniewicz
bartlomiej.luniewicz@nck.org.pl
tel: 0 519-554-364