Fundacja Apetyt na Kulturę


typ teatru:
adres:ul. Modzelewskiego 12/5 00-679 Warszawa
telefon:+ 48 22 847 37 92
e-mail:blazejczyk@home.pl
strona www:www.danutablazejczyk.pl
dyrektor naczelny:prezes Danuta Błażejczyk
uwagi:
inna strona internetowa: www.fank.pl