Teatr Popularny


typ teatru:dramatyczny
adres:pl. Grzybowski 12/16 00-104 Warszawa
telefon:022 620 62 81 (centr.), 022 620 70 25 (centr.), 022 620 49 54 (sekr.), 022 850 64 50 (BOW), 022 850 56 56 (kasa)
e-mail:sekretariat@teatr-zydowski.art.pl
strona www:www.teatr-zydowski.art.pl
dyrektor naczelny:dyr. Szymon Szurmiej
uwagi:
Teatr Popularny przekształcił się w tzw. scenę edukacyjną skierowaną głównie do młodzieży uczącej.