Dobre Miejsce - Centrum Kultury


typ teatru:
adres:ul. Dewajtis 3 01-815 Warszawa
telefon:+ 48 (22) 561 01 00, +48 (22) 561 01 23
e-mail:kultura@dobremiejsce.org
strona www:www.dobremiejsce.org
dyrektor naczelny:ks. Bogusław Jankowski
uwagi:
c/o Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach
* Przegląd Teatrów Offowych Podziemie Kamedulskie