Didaskalia. Gazeta Teatralna


typ teatru:
adres:Gołębia 16 31-007 Kraków
telefon:+48 12 633 13 50
e-mail:redakcja@didaskalia.pl
strona www:www.didaskalia.pl
dyrektor naczelny:red. nacz. Grzegorz Niziołek
uwagi:
Wydawca:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
50-101 Wrocław
Rynek-Ratusz 27
www.grotowski-institute.art.pl