Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego


typ teatru:
adres:ul. Elektoralna 12 00-139 Warszawa
telefon:+48 22 604 192 281, +48 505 891 277
e-mail:info@mimearttheatre.pl
strona www:www.mimearttheatre.pl
dyrektor artystyczny:kier. art. Stefan Niedziałkowski
uwagi:
c/o MCKiS