Grupa Teatralna Bez Ziemi


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Kwiatowa 22 m. 3 02-539 Warszawa
telefon:+48 500 033 993
e-mail:bezziemi@gmail.com
dyrektor artystyczny:Marek Ciunel