Centrum Kultury i Sztuki


typ teatru:
adres:ul. Łazienna 6 62-800 Kalisz
telefon:062 7652500, 062 7652501 (sekr.), 062 7641048, 7652545 (dział art.),
e-mail:ckis@ckis.kalisz.pl
strona www:www.ckis.kalisz.pl
dyrektor naczelny:Barbara Fibingier
uwagi:
* Festiwal Teatrów Ulicznych La strada kier. art.
Andrzej Tylczyński.
* Ogólnopolskie Warsztaty Tańca Współczesnego
* Międzynarodowe Prezentacje Współczesnych Form Tanecznych