Studio Teatralne Dzieci i Młodzieży


typ teatru:inny
adres:ul. Teatralna 9 66-400 Gorzów Wielkopolski
telefon: (95) 7289930
dyrektor naczelny:kier. art. Krystyna Zienkiewicz
dyrektor artystyczny:c/o Teatr im. Osterwy