Odnosniki

Monika Brand - Redaktor, tel. 667 383 343 e-mail
Danuta Labijak - sekretarz redakcji, tel. 609 299 055 e-mail
Ewa Prokopczuk - Redaktor, tel. 667 383 363 e-mail
Katarzyna Skręt - Redaktor, tel. 696 287 352 e-mail
  e-mail
sprawy techniczne  e-mail
dokumentacja teatralna  e-mail