Baza danych zawiera informacje o wszystkich premierach na polskich scenach dramatycznych, lalkowych i muzycznych od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie. Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły i recenzje, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo. Oprócz tego w wirtualnym archiwum prezentujemy programy teatralne, zdjęcia, plakaty i afisze ze zbiorów własnych oraz Instytutu Sztuki PAN oraz informacje o multimediach.

Uruchomiliśmy możliwość zamawiania materiałów archiwalnych w formie elektronicznej. Pod każdą z realizacji znajduje się stosowny formularz. Zamówione materiały są udostępniane na wortalu. Baza jest tworzona w Pracowni Dokumentacji Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Od września 2012 roku do wirtualnego zasobu włączane są zdigitalizowane negatywy, których cyfryzacja sfinansowana została z funduszu programu Kultura +.

Wiosną 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.