Misterium Buffo - wszystkie realizacje

Tytuł oryginalny: Misteri Buff

Misterium Buffo

miejsce premiery:  Teatr 13 Rzędów  Opole
data premiery: 1960-07-31

Łaźnia

miejsce premiery:  Teatr Klasyczny  Warszawa
data premiery: 1964-02-29

Misterium Buffo

miejsce premiery:  Teatr Ludowy  Kraków-Nowa Huta
data premiery: 1965-12-17

Misterium-Buffo

miejsce premiery:  Zespół Teatralny Zakładów Azotowych  Puławy
data premiery: 1970-11-11