Dobry człowiek - wszystkie realizacje

Dobry człowiek

miejsce premiery:  Teatr Polski  Warszawa
data premiery: 1950-06-28

Dobry człowiek

miejsce premiery:  Teatry Ziemi Pomorskiej (scena Bydgoszcz)  Bydgoszcz-Toruń
data premiery: 1950-07-22

Dobry człowiek

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Opolskiej  Opole
data premiery: 1950-08-05

Dobry człowiek

miejsce premiery:  Państwowy Teatr  Świdnica
data premiery: 1950-09-20

Dobry człowiek

miejsce premiery:  Teatry Dramatyczne (Teatr Polski)  Szczecin
data premiery: 1950-11-04

Dobry człowiek

miejsce premiery:  Teatr Polskiego Radia
data premiery: 1950-11-26

Dobry człowiek

miejsce premiery:  Teatr Robotniczy „Reduta Śląska”  Chorzów
data premiery: 1952