Krystyna Szlaga - wszystkie utwory

Galicja i niepodległość  -  Krystyna Szlaga
Szach-generale  -  Krystyna Szlaga