Jules Massenet

 (lista realizacji)

Ur. 12 V 1842, Montaud pod Saint-Etienne. Zm. 13 VIII 1912, Paryż.

Twórca "Manon" i "Don Kichota" był najmłodszym synem eks-oficera armii napoleońskiej. Studiował w Konserwatorium Paryskim w klasie fortepianu i solfeżu, a następnie w klasie kompozycji pod kierunkiem Rebera i Thomasa. Jako 21-letni młodzieniec kończy konserwatorium, zdobywając pierwsze miejsca za fugę i Nagrodę Rzymską za kantatę "David Rizzio". Jednak dopiero dwa potężne dramaty biblijne - "Maria Magdalena" (1873) i "Ewa" (1875) - ustalają jego pozycję we francuskim świecie muzycznym, zdobywają mu uznanie i zaszczyty W 1876 Masse­net zostaje kawalerem Legii Honorowej, w dwa lata później prezesem Akademii Sztuk Pięknych i profesorem Konserwatorium. Pierwsze jed­nak z dzieł Masseneta, na których opiera się jego sława, a miano­wicie opera "Herodiada", powstała dopiero w 1881. Od tego czasu za­władnął Massenet niemal niepodzielnie francuską operą. Na przestrzeni 30 lat stworzył 25 oper - m. in. "Manon", "Werther", "Tals", "Le jongleur de Notre Dame" ("Kuglarz Madonny"), "Don Kichot" - zyskując sobie we Francji popularność wręcz niezwykłą. Operom jego zarzucano niejedno­krotnie zbytnią słodycz i płytką elegancję, mimo to jednak Francuzi zaliczyli go widocznie do najwybitniejszych swoich kompozytorów, skoro w 1934 uroczyście odsłonięto jego popiersie w foyer paryskiej Opery Komicznej.

Źródło: Przewodnik Operowy Józef Kański, PWM 1997