OL 12-7 stEG, Wien - wszystkie realizacje

Tytuł oryginalny: Patrz: Szalona lokomotywa