Skrzydełka -  Małgorzata Jokiel

Sztuka w 1 akcie, 3 postaci

Sztuka otrzymała nagrodę specjalną na III Ogólnopol­skim Konkursie na sztukę dla teatru lalek, zorganizowanym przez redakcję miesięcznika "Scena",

"Skrzydełka", sztuka nazwana przez autorkę "paszkwi­lem", jest gorzką, bezwzględną satyrą na konsumpcyjny mo­del świata dorosłych. Bohaterem sztuki jest Dziecko. Przy­chodzi na świat ze skrzydełkami na plecach. Inność Dziecka, element nie przystający do wyobrażeń i stereotypów, budzi najpierw konsternację wśród dorosłych. Wkrótce jed­nak skrzydełka zostają wykorzystane jako atrakcyjny sposób dorabiania się rodziny, w której pojawiło się Dziecko. Okazuje się niespodziewanie,że każde wyrwane piórko za­mienia się w lawinę twardych pieniążków. Dziecko otrzymuje za to nagrodę w postaci śmiercionośnych zabawek i zostaje dopuszczone do grona swych rówieśników. Zabawa dzieci - w wojnę, komórki do wynajęcia, ciuciubabkę - odbija jak w złym zwierciadle fascynacje świata dorosłych - kult przed­miotu i małych marzeń. Dziecko nie pasuje do tej zabawy. Pozostaje samotne, z powyrywanymi skrzydełkami. Staje się ponownie przedmiotem troskliwej opieki dorosłych i intrat­nym środkiem płatniczym. Wyrywane piórka zamieniają się w samochód, pralkę, kolorowy telewizor. Dziecko nie ma już więcej piórek. Przestaje być dzieckiem. Należy do świata dorosłych.

Sztuka atrakcyjna dramaturgicznie. Zwraca uwagę pomysł, wyrazista konstrukcja scen i dialogu, jasna symbolika zda­rzeń, czytelna intencja emocjonalna. Może zdumiewać jako utwór, którego autorką jest 15-letnia dziewczyna.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Agencji Autorskiej "Nowe sztuki" nr 16/80