Małgorzata Sobieszczańska - wszystkie utwory

Milena  -  Małgorzata Sobieszczańska
Motel w pół drogi  -  Małgorzata Sobieszczańska
Ostatni akt  -  Małgorzata Sobieszczańska