Krótki Pamiętnik Jakóba Czarnieckiego - wszystkie realizacje

Tytuł oryginalny: Patrz: Pamiętnik Stefana Czarnieckiego