Joseph Heller - wszystkie utwory

Paragraf 22  -  Joseph Heller
Paragraf 4 (Paragaf 22)  -  Joseph Heller