Jan Stefani - wszystkie utwory

Krakowiacy i Górale  -  Wojciech Bogusławski, Jan Stefani