Zaczarowane koło - wszystkie realizacje

Prapremiera: 1899-04-15

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Lwów
data premiery: 1900-11-02

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Bydgoszcz
data premiery: 1920-11-06

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Bydgoszcz
data premiery: 1926-11-27

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Reduta  Wilno
data premiery: 1928-02-26

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Zespół Objazdowy Reduty
data premiery: 1933-02

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Śląski Teatr Ludowy „Reduta Śląska”  Chorzów
data premiery: 1935

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Pomorskiej  Toruń
data premiery: 1935-06-15

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Bydgoszcz
data premiery: 1935-10-05

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Sosnowiec
data premiery: 1945-10-11

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatry Miejskie  Częstochowa
data premiery: 1946-12-06

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego  Opole
data premiery: 1947-02-14

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Comoedia (MTD)  Warszawa
data premiery: 1947-05-17

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Miejski im. Wojciecha Bogusławskiego  Kalisz
data premiery: 1947-09-19

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Opera Śląska  Bytom
data premiery: 1955-04-02

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatry Ziemi Pomorskiej (scena Toruń)  Bydgoszcz-Toruń
data premiery: 1958-05-16

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Łódzkiej  Łódź
data premiery: 1958-06-28

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Ludowy  Warszawa
data premiery: 1959-03-14

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Polskiego Radia
data premiery: 1959-06-07

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Rozmaitości  Kraków
data premiery: 1960-06-09

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Osterwy  Lublin
data premiery: 1964-07-21

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Telewizji
data premiery: 1964-09-04

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Zagłębia  Sosnowiec
data premiery: 1965-03-28

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr im. Stefana Żeromskiego  Kielce-Radom
data premiery: 1971-05-29

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr Polski  Bielsko-Biała
data premiery: 1974-06-28

Zaczarowane koło

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Słowackiego  Kraków
data premiery: 1987-01-10

Uroczysko

miejsce premiery:  Living Space Theatre  Katowice
data premiery: 2018-07