Damy i huzary - wszystkie realizacje

Prapremiera: 1825-11-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Lwów
data premiery: 1900-12-01

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Warszawa
data premiery: 1913-05-25

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego  Warszawa
data premiery: 1922-10-21

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Bydgoszcz
data premiery: 1922-12-24

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Narodowy  Warszawa
data premiery: 1925-09-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Bydgoszcz
data premiery: 1930-09-20

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ateneum  Warszawa
data premiery: 1932-01-12

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Bydgoszcz
data premiery: 1934-03-19

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego  Kraków
data premiery: 1934-12-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Stołeczny Teatr Powszechny  Warszawa
data premiery: 1935-11-20

Damy i Huzary

miejsce premiery:  Teatr Wielki  Poznań
data premiery: 1938-10-02

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego  Kraków
data premiery: 1945-03-08

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Województwa Kieleckiego  Kielce
data premiery: 1945-04-01

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Sosnowiec
data premiery: 1945-04-21

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Poznań
data premiery: 1945-05-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Pomorskiej  Toruń
data premiery: 1945-06-16

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Rzeszowskiej  Rzeszów
data premiery: 1945-11-21

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Miejskie  Częstochowa
data premiery: 1946

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego  Opole
data premiery: 1946-03-24

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Szczecin
data premiery: 1946-06-15

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Powszechny (MTD)  Warszawa
data premiery: 1946-09-07

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski im. Stefana Jaracza  Olsztyn
data premiery: 1946-10-13

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dolnośląskie  Wrocław
data premiery: 1946-10-17

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Bydgoszcz
data premiery: 1946-10-27

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Białystok
data premiery: 1946-10-30

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski (Teatr Ziemi Słupskiej)
data premiery: 1946-11-03

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Bielsko-Cieszyn
data premiery: 1947-03-08

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Lubuskiej im. Juliusza Osterwy  Gorzów Wielkopolski
data premiery: 1947-10-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Gniezno
data premiery: 1947-11-15

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Powszechny TUR Łódź (filia Teatru Wojska Polskiego)
data premiery: 1947-12-10

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Stefana Żeromskiego  Kielce-Radom
data premiery: 1948-09-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Śląsko-Dąbrowskie (Teatr Śląski)  Katowice
data premiery: 1948-10-09

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dolnośląskie (Teatr Miasta Jeleniej Góry)  Jelenia Góra
data premiery: 1949-04-02

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dramatyczne (Teatr im. Juliusza Słowackiego)  Kraków
data premiery: 1949-10-15

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego  Kalisz
data premiery: 1949-12-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polskiego Radia
data premiery: 1950-01-13

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Osterwy  Lublin
data premiery: 1950-05-16

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Bielsko-Cieszyn
data premiery: 1950-10-24

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Opolskiej  Opole
data premiery: 1950-11-04

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Rzeszowskiej  Rzeszów
data premiery: 1950-11-30

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Nowy (Scena Komediowo-Muzyczna)  Warszawa
data premiery: 1951-06-21

Damy i huzary

miejsce premiery:  Państwowy Teatr  Świdnica
data premiery: 1951-06-26

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dramatyczne  Częstochowa
data premiery: 1951-09-29

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Powszechny w Łodzi  Łódź
data premiery: 1952-02-16

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dramatyczne (Teatr Polski)  Poznań
data premiery: 1952-06-27

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Łódzkiej  Łódź
data premiery: 1953-05-02

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dramatyczne (Teatr Polski)  Szczecin
data premiery: 1953-06-03

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Młodego Widza  Wrocław
data premiery: 1953-06-04

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Robotniczy „Reduta Śląska”  Chorzów
data premiery: 1954

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Lubuskiej  Zielona Góra
data premiery: 1954-03-26

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Ziemi Pomorskiej (scena Toruń)  Bydgoszcz-Toruń
data premiery: 1955-03-26

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego  Kalisz
data premiery: 1956-10-02

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Domu Wojska Polskiego  Warszawa
data premiery: 1957-04-01

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polskiego Radia
data premiery: 1957-07-22

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Zagłębia  Sosnowiec
data premiery: 1959-02-15

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Aleksandra Fredry  Gniezno
data premiery: 1959-06-27

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Stefana Jaracza  Olsztyn-Elbląg
data premiery: 1959-10-10

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dolnośląskie (Jelenia Góra)  Jelenia Góra-Wałbrzych
data premiery: 1960-12-31

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Opolskiej  Opole
data premiery: 1961-11-26

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Słowackiego  Kraków
data premiery: 1961-12-01

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dramatyczne (Teatr Współczesny)  Szczecin
data premiery: 1962-06-06

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dramatyczne  Wrocław
data premiery: 1962-07-20

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Pomorskiej  Grudziądz
data premiery: 1962-10-13

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Bielsko-Biała
data premiery: 1963-04-20

Straszny dworek

miejsce premiery:  Teatr Komedia  Warszawa
data premiery: 1963-11-24

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Wybrzeże  Gdańsk
data premiery: 1964-02-14

Straszny dworek

miejsce premiery:  Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego  Katowice
data premiery: 1964-03-07

Damy i huzary

miejsce premiery:  Opera Łódzka  Łódź
data premiery: 1964-05-12

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Osterwy  Lublin
data premiery: 1965-10-01

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Telewizji
data premiery: 1965-12-25

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Nowy  Zabrze
data premiery: 1966-07-13

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Nowy  Łódź
data premiery: 1967-10-28

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Powszechny  Warszawa
data premiery: 1968-06-08

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Wilama Horzycy  Toruń
data premiery: 1968-07-27

Damy i huzary

miejsce premiery:  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego  Zielona Góra
data premiery: 1968-10-17

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polskiego Radia
data premiery: 1970-01-01

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Bydgoszcz
data premiery: 1971-06-17

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ludowy  Kraków-Nowa Huta
data premiery: 1971-07-22

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego  Wrocław
data premiery: 1971-12-07

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Mazowieckiej  Warszawa
data premiery: 1972-04-08

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Stefana Żeromskiego  Kielce-Radom
data premiery: 1972-04-23

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatry Dramatyczne (Teatr Polski)  Szczecin
data premiery: 1972-12-17

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Telewizji
data premiery: 1973-12-24

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki  Białystok
data premiery: 1974-01-31

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Krakowskiej im. Ludwika Solskiego  Tarnów
data premiery: 1974-04-05

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Aleksandra Fredry  Gniezno
data premiery: 1975-05-25

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Bielsko-Biała
data premiery: 1976-02-28

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Dramatyczny  Elbląg
data premiery: 1976-03-27

Damy i huzary

miejsce premiery:  Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego  Koszalin
data premiery: 1976-06-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Ziemi Łódzkiej  Łódź
data premiery: 1976-06-26

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polskiego Radia
data premiery: 1976-07-22

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Osterwy  Lublin
data premiery: 1977-05-15

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Kwadrat  Warszawa
data premiery: 1977-07-15

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Słowackiego  Kraków
data premiery: 1978-04-21

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Osterwy  Gorzów Wielkopolski
data premiery: 1978-08-26

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Wandy Siemaszkowej  Rzeszów
data premiery: 1978-09-24

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Powszechny w Łodzi  Łódź
data premiery: 1978-11-18

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego  Katowice
data premiery: 1978-12-30

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Dramatyczny  Wałbrzych
data premiery: 1979-03-17

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Stefana Jaracza  Olsztyn
data premiery: 1979-10-30

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr na Woli  Warszawa
data premiery: 1979-11-06

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Wielki  Warszawa
data premiery: 1980-05-04

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Jana Kochanowskiego  Opole
data premiery: 1981-02-22

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Bydgoszcz
data premiery: 1981-05-10

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego  Płock
data premiery: 1981-10-24

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Nowy  Łódź
data premiery: 1982-09-12

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Wrocław
data premiery: 1982-10-16

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Wilama Horzycy  Toruń
data premiery: 1983-03-13

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Aleksandra Fredry  Gniezno
data premiery: 1984-05-19

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego  Kraków
data premiery: 1984-09-30

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Warszawa
data premiery: 1986-12-25

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Zagłębia  Sosnowiec
data premiery: 1987-02-06

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Dramatyczny  Gdynia
data premiery: 1988-03-12

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  Radom
data premiery: 1988-12-03

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Nowy  Poznań
data premiery: 1990-03-09

Damy i huzary

miejsce premiery:  Słupski Teatr Dramatyczny
data premiery: 1991-01-05

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Telewizji
data premiery: 1991-11-11

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Słowackiego  Kraków
data premiery: 1992-03-14

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Osterwy  Gorzów Wielkopolski
data premiery: 1992-06-21

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Muzyczny  Lublin
data premiery: 1993-02-12

Damy i huzary

miejsce premiery:  Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego  Zielona Góra
data premiery: 1993-03-05

Nie uchodzi, czyli Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Wrocław
data premiery: 1993-03-27

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polski  Warszawa
data premiery: 1993-04-03

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Stefana Jaracza  Łódź
data premiery: 1993-11-27

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Wybrzeże  Gdańsk
data premiery: 1994-02-26

Nie uchodzi, nie uchodzi, czyli Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego  Katowice
data premiery: 1995-01-21

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego  Płock
data premiery: 1997-03-22

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Współczesny  Szczecin
data premiery: 1997-09-13

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Adama Mickiewicza  Częstochowa
data premiery: 1998-06-26

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Dramatyczny  Elbląg
data premiery: 1999-03-12

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Powszechny w Łodzi  Łódź
data premiery: 2000-01-15

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Wandy Siemaszkowej  Rzeszów
data premiery: 2000-04-29

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Wilama Horzycy  Toruń
data premiery: 2000-11-25

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Jana Kochanowskiego  Opole
data premiery: 2000-12-02

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Juliusza Osterwy  Lublin
data premiery: 2001-01-12

Damy i huzary

miejsce premiery:  Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej  Kraków
data premiery: 2001-12-16

Damy i huzary

miejsce premiery:  PWST Kraków - Filia we Wrocławiu
data premiery: 2004-01-19

Poszaleli

miejsce premiery:  Teatr Nowy  Łódź
data premiery: 2005-10-08

Nie uchodzi, nie uchodzi... czyli Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Rampa na Targówku  Warszawa
data premiery: 2006-03-23

Damy i huzary

miejsce premiery:  Scena Polska  Czeski Cieszyn
data premiery: 2006-11-04

Damy i huzary

miejsce premiery:  Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego  Koszalin
data premiery: 2008-09-20

Damy i huzary

miejsce premiery:  PWST  Kraków
data premiery: 2011-04-11

Nie uchodzi, nie uchodzi, czyli Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Polskiego Radia
data premiery: 2012-03-25

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Aleksandra Fredry  Gniezno
data premiery: 2013-03-23

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr im. Stefana Jaracza  Olsztyn
data premiery: 2013-11-09

Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Miejski  Gliwice
data premiery: 2018-01-06

Damy i huzary albo Play Fredro

miejsce premiery:  Teatr Wybrzeże  Gdańsk
data premiery: 2018-08-11

Nie uchodzi, nie uchodzi, czyli Damy i huzary

miejsce premiery:  Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego  Radom
data premiery: 2018-12-31