Leon Schiller - wszystkie utwory

Bandurka  -  Leon Schiller
Dawne czasy - w piosence, poezji i zwyczajach polskich  -  Leon Schiller
Fantazja dydaktyczna  -  Leon Schiller
Gody weselne  -  Leon Schiller
Hej kolęda, kolęda  -  Leon Schiller
Kram z piosenkami  -  Leon Schiller
Kulig  -  Leon Schiller
Męka i Zmartwychwstanie  -  Leon Schiller
Miłość i loteria  -  Leon Schiller
Miotełki Warszawskie  -  Leon Schiller
Misterium Wielkanocne  -  Leon Schiller
O cudownym narodzeniu pańskim  -  Leon Schiller
Pastorałka  -  Leon Schiller
Pieśń o ziemi naszej  -  Leon Schiller
Piosenki pana Leona  -  Leon Schiller
Pochwała wesołości  -  Leon Schiller
Podług dawnego zwyczaju  -  Leon Schiller
Podróż teatralna Mickiewicza z Odyńcem  -  Leon Schiller
Roku polskiego pory  -  Leon Schiller
Szopka staropolska  -  Leon Schiller
W dworku na Nowolipkach  -  Leon Schiller
Weselne gody  -  Leon Schiller
Wieczór Schillerowski  -  Leon Schiller