Lech Budrecki - wszystkie utwory

Cela 267  -  Lech Budrecki, Ireneusz Kanicki
Drzwi  -  Ireneusz Kanicki, Lech Budrecki
Dziś do ciebie przyjść nie mogę...  -  Lech Budrecki, Ireneusz Kanicki
Obręcz korony  -  Lech Budrecki, Edward Szuster
Powroty  -  Lech Budrecki