Kazimierz Korcelli - wszystkie utwory

Asfaltowa droga  -  Kazimierz Korcelli
Baloniki... Baloniki...  -  Kazimierz Korcelli
Bankiet  -  Kazimierz Korcelli
Czarniecki i jego żołnierze (Najazd)  -  Kazimierz Korcelli
Dokument poufny  -  Kazimierz Korcelli
Dom na Twardej  -  Kazimierz Korcelli
Dzień na prowincji  -  Kazimierz Korcelli
Jedyna droga  -  Kazimierz Korcelli, Krzysztof Gruszczyński
Krótka podróż Polaka na Węgry i do Czechosłowacji  -  Kazimierz Korcelli
Neofici - czyli przyszłość literatury  -  Kazimierz Korcelli
Odejście Korbuta  -  Kazimierz Korcelli
Papuga  -  Kazimierz Korcelli
Stefan Czarniecki i jego żołnierze  -  Kazimierz Korcelli