Borys Ławreniew - wszystkie utwory

Ballada w czerwieni  -  Borys Ławreniew
Czterdziesty pierwszy  -  Borys Ławreniew
Generał Adamow  -  Borys Ławreniew
Głos Ameryki  -  Borys Ławreniew
Przełom  -  Borys Ławreniew
Za tych, co na morzu!  -  Borys Ławreniew