William Shakespeare

 (lista realizacji)

Shakespeare William (1564 - 1616), ang.poeta, dramatopisarz i aktor. Jego twórczość dzieli się na kroniki historyczne ( dramaty z dziejów Anglii ), tragedie i komedie. W okresie do 1600 r. powstała większość kronik, komedii m.in.; " Sen nocy letniej", " Jak wam się podoba", "Wieczór Trzech Króli" oraz tragedia miłosna "Romeo i Julia". Na okres 1601-1609 przypadają największe tragedie - "Hamlet", "Otello" , "Król Lear" , "Makbet" . W ostatnich latach życia napisał m.in. komedię fantastyczną "Burza" , wydał też cykl 154 "Sonetów", należący do arcydzieł angielskiej liryki. Splatał rzeczywistość z fantastyką, tragizm z komizmem, swobodnie przekraczał reguły, wprowadzając bogactwo wątków, scen, postaci, tworząc złożone, wyraziste charaktery, w osobowości bohatera widząc podstawowe zródło jego losu. Od czasów romantyzmu uważany jest za największego dramaturga w literaturze światowej.