Jerzy Kiszkis

aktor

Nagrody

1.

nagroda:Gdańsk - Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie teatru za rolę Józefa Kalmity w przedstawieniu "Chłopcy" Stanisława Grochowiaka w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku
rok otrzymania:1997

2.

nagroda:Gdańsk - Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za kreację aktorską w spektaklu "Wróżby kumaka" wg powieści Guntera Grassa
rok otrzymania:2001

3.

nagroda:Zabrze - II Festiwal Dramaturgii Wsp."Rzeczywistość przedstawiona" - nagroda aktorska za rolę Bohra w spektaklu "Kopenhaga" Frayna w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku
rok otrzymania:2002

4.

nagroda:Gdańsk - Pomorska Nagroda Artystyczna za wybitne zasługi dla pomorskiej kultury
rok otrzymania:2010

5.

nagroda:Gdańsk - Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
rok otrzymania:2016

Baza danych zawiera informacje o karierach artystycznych, zatrudnieniu zawodowym i nagrodach wszystkich osób związanych twórczo z polskimi teatrami dramatycznymi, muzycznymi, lalkowymi i polskim filmem od roku 1991 do chwili obecnej. Dane wcześniejsze są sukcesywnie uzupełnianie i docelowo w bazie znajdą się wszystkie szczegóły dotyczące życia teatralnego w Polsce.

Od kwietnia 2004 roku baza codziennie wzbogacana jest o artykuły, które ukazują się w polskiej prasie. Artykuły archiwalne pojawiają się stopniowo.

Od września 2014 roku uruchomiliśmy możliwość zamawiania szczegółowej, elektronicznej kwerendy na temat archiwaliów znajdujących się w zbiorach Pracowni Dokumentacji Teatru.

Wiosną 2015 rozpoczęliśmy współpracę z fundacją sedina.pl tworzącą Internetową Encyklopedię Szczecina oraz Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie.